Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah SAW lahir dari kandungan bundanya pada hari senin tanggal 12 bulan Rabi’ul Awwal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayah baliau ‘Abdullah putera ‘Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang paling berwibawa dan paling dihormati oleh masyarakat Arab. Bundanya bernama Aminah binti Wahab, juga termasuk keluarga Quraisy yang mempunyai […]

Read More

Biografi Umar bin Khattab “Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab.” Salah satu dari doa Rasulullah pada saat Islam masih dalam tahap awal penyebaran dan masih lemah. Doa itu segera dikabulkan oleh Allah. Allah memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu […]

Read More

Di masa lalu ada seoarang anak Muslim yang memiliki seorang anak lelaki bernama Mahmud. Anak lelakinya itu tumbuh menjadi seorang yang lalai menunaikan kewajiban-kewajibannya. Meskipun telah banyak ajakan, nasihat, dan perintah bapaknya agar Mahmud mengerjakan shalat, puasa, dan amal saleh lainya, Mahmud tetap meninggalkanya. Malah, ia suka bermaksiat. Mahmud suka berjudi, mabuk dan berbagai kemaksiatan […]

Read More

2 Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang menemui Kilab, mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut, lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya mengasuh kedua orang […]

Read More